Allekirjoitin Helsingin Polkupyöräilijöiden kuntavaaliteesit Espoossa. Sitoudun edistämään pyöräilyä Espoossa ja tavoitteena on nostaa pyöräilyn osuus liikenteestä 15 prosenttiin vuoteen 2024 mennessä. Tällä hetkellä pyöräilyn kulkutapaosuus on Espoossa noin 8 %. Osuuden tuplaamiseksi HePo esittää keinoja, jotka allekirjoitan:

  • Tilapäiset pyöräliikennejärjestelyt kuntoon selkeällä ohjeistuksella ja valvonnalla. Espoossa on paljon työmaita ja rakentamista, jotka osuvat pyöräilijöiden reiteille. Jos reitit ovat muuttuneet eivätkö opasteet ole kunnossa, pyöräily voi olla hankalaa ja tämä voi johtaa pyörän vaihtamiseen toiseen kulkuneuvoon.
  • Otetaan käyttöön Pyöräliikenne.fi-suunnitteluohjeet ja korjataan risteykset reunakivettömiksi ensi tilassa. Korkeat reunakivet pyöräteillä ovat pyörille hankalat ja jopa vaaralliset. Jalkakäytävien ja pyöräteiden tulee olla erillisiä.
  • Palkataan pyöräilykoordinaattori vahvistamaan pyöräilyn edistämistyötä ja seudullista yhteistyötä.
  • Talvikunnossapito kuntoon harjaamalla. Pyöräillä voi läpi vuoden, mutta talviaikaan pyöräteiden kunnossapito tai sen puute on suuri este pyöräilylle.
  • Pyöräliikenteen määrärahat nostettava 4 miljoonaan euroon vuodessa. Espoo tarvitsee uusia pyöräilyn laatureittejä.

Olen itse työmatkapyöräilijä (10 km suuntaansa), tosin talviaikaan siirryn joukkoliikenteen käyttäjäksi työmatkoilla. Työpaikallani mm. organisoin Kilometrikisaan osallistumisen vuosittain ja edistän pyöräilyä liikkumissuunnitelmissa. Minusta pyöräily on kätevä tapa liikkua paikasta toiseen. On tutkittu että kaupungissa alle seitsemän kilometrin matka sujuu sukkelimmin pyöräillen. Pyöräily on hyvää terveydelle, ympäristölle ja ilmastolle.

Alla olevassa kuvassa olen valmistautumassa reitin merkitsemiseen Menopelikisassa Espoossa syksyllä 2016.