Espoossa kaukolämmitys, suora sähkönkulutus ja liikenne ovat suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajat. Ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta onkin tärkeää vaikuttaa näihin: millä kaukolämpöä ja sähköä tuotetaan, paljonko niitä kuluu sekä miten liikenteen päästöjä saadaan vähennettyä.

Mielestäni energiansäästöstä on puhuttu viime aikoina vähemmän, vaikka Espoossakin mahdollisuuksia energiansäästöön vielä on. Kaupungin kiinteistöjen kaikki energiansäästömahdollisuudet tulee tunnistaa ja toteuttaa säästötoimenpiteitä. Usein säästömahdollisuudet liittyvät kiinteistöjen lämmitykseen ja myös hukkalämmön hyödyntämiseen. Energiansäästöllä ei tietenkään saa vaarantaa sisäilman laatua.

Kodeissa lämmityksen suhteen on hyvä muistaa nyrkkisääntö: yhden asteen lämpötilan pudotus tarkoittaa viiden prosentin säästöä energiankulutuksessa (ja kustannuksissa). Kerrostaloissa kiinteistönhuollon tulisi tarkistaa että lämmityksen perussäädöt ovat kunnossa. Jos säädöt ovat pielessä, osassa taloa voi olla liian kylmä, osassa liian kuuma. Tämä usein johtaa turhan suureen ja tehottomaan lämmönkulutukseen, kun kylmiä huoneistoja yritetään saada lämpimiksi ja kuumissa tuuletetaan pakkasellakin.

Omaa sähkönkulutusta kannattaa seurata, silloin voi paremmin huomata myös omia säästömahdollisuuksia. Vertailu muihin vastaaviin talouksiin tai kiinteistöihin herättää huomaamaan, onko aihetta muuttaa jotain omissa toimintatavoissa. Itse olen huomannut, että kun seurantaa on aikansa tehnyt, sitä ei kovin aktiivisesti tule jatkettua koska kulutuksen oppii myös arvioimaan ja uusista toimintatavoista tulee rutiinia.

Espoossa kaukolämpöä tuotetaan tällä hetkellä valitettavasti enimmäkseen fossiilisilla polttoaineilla. Kivihiiltä kuluu edelleen, ja Fortumilla on tarkoitus luopua Espoossa kivihiilestä vasta 2030 tienoilla. Minusta tämä on tosi harmillista, sillä Fortum on muualla pyrkinyt edistämään uusiutuvien polttoaineiden käyttöönottoa. Hyvääkin on jo tapahtunut, esimerkiksi Suomenojalla otetaan talteen lämpöä jätevesien hukkalämmöstä. Mutta muutos puhtaampaan ja kestävämpään tapahtuu valitettavan hitaasti ja liian pitkällä aikavälillä. Sillä välin täytyy kannustaa kiinteistöjä, myös kaupungin omia, siirtymään maalämpöön ja hyödyntämään myös esim. ilmalämpöpumppuja. Lisäksi aurinkoenergia tekee nyt todella tuloaan – käytettävissä on lähes loputon ja ilmainen energiamuoto. Mielestäni kaupungin omissa rakennuksissa tulee jatkossa hyödyntää paljon enemmän uusiutuvaa energiaa, kuten aurinkoenergiaa, samoin kuin muissa julkisissa rakennuksissa. Pien- ja kerrostaloja tulee myös kannustaa uusiutuvien energialähteiden käyttöön, tai ainakaan esteitä ja hidasteita tälle ei saa olla. Hyviä kokemuksia esim. aurinkosähköstä alkaa jo olla.

Liikenteen päästöistä suurin osa aiheutuu henkilöautoliikenteestä. Päästöt vähenevät kun joukkoliikenteen ja tiiviissä kaupungissa myös pyöräilyn edellytykset ja kulkumuoto-osuudet kasvavat. Henkilöautoa tarvitaan varmasti jatkossakin, mutta myös polttoaineratkaisuilla vaikutetaan päästöihin: sähkö- ja hybridiautot sekä biodieselit tuottavat vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä. Kaupungin omissa ajoneuvoissa pitää pyrkiä päästöttömyyteen tai ainakin vähäpäästöisyyteen. Lisäksi sähköautojen latauspaikkoja tulee olla kattavasti kaupungissa.