Uusi ympäristölautakunta kokoustaa ensimmäistä kertaa tulevana torstaina. Minä jatkan lautakunnan jäsenenä ainoana viime kauden lautakunnasta, joten uusiutumista tapahtuu kunnolla. Uudet lautakunnan jäsenet löytyvät Espoon sivuilta.

Ennen kokousta teknisen toimen johtaja Olli Isotalo saa puheenvuoron, minkä jälkeen ympäristöjohtaja Tarja Söderman jatkaa ympäristökeskuksen esittelyllä. Kokouksen asialista on melko lyhyt ja painottuu uuden lautakunnan sisäänajoon.

Koko lista löytyy Espoon päätöksentekosivuilta.

Asiat lyhyesti esiteltynä:

Ympäristölautakunnan kokouskäytännöt 2017-2021

Sovimme peruskäytännöistä tälle kaudelle. Tässä kohdassa kerrotaan muun muassa, että osa yken viranhaltijapäätöksistä on lupa- ja ilmoitusasioita (esim. melupäätökset), joihin lautakunnalla ei ole otto-oikeutta. Lautakunta saa nämä kuitenkin aina tiedoksi, samoin kuin muitakin yken lausuntoja ynnä muita kirjelmiä. Nyt on muuten tosi hyvä juttu, kun uuden kuntalain perusteella viranhaltijapäätökset tulevat nettiin näkyviin. Oikein hyvä parannus.

Ympäristölautakunnan vuoden 2017 toinen osavuosikatsaus (seurantaraportti I)

Tulostavoitteet sekä käyttötalouden tulot ja menot ovat toteutumassa suunnitellusti. Jotain poimintaa: Yksi tulostavoite oli kehittää kaupungin ympäristöjohtamista laatimalla kaupungin ympäristöohjelma. Uutta erillistä ympäristöohjelmaa ei kuitenkaan päädytty tekemään koska eri ympäristöaiheisia ohjelmia ja suunnitelmia on jo useita (esim. ilmasto-ohjelma, ilmansuojelulle, vesiensuojelulle, monimuotoisuudelle omansa ja melullekin). Sen sijaan keväällä lautakunta käsitteli Espoon ympäristötavoitteet vuosille 2017 – 2021, johon on koottu asioita olemassa olevista ohjelmista. Näistä laaditaan esite ja verkkomateriaalia, ja tämä siis korvaa uuden ympäristöohjelman.

Rudus Oy:n kivenmurskaamo osoitteessa Ruukintie 11, ympäristölupahakemuksen peruuttaminen

Rudus peruuttaa ympäristölupahakemuksen ns. Tillinmäen kivenmurskaamolle. Paikka ja koko projekti olisi ollut aika mahdoton kyseiselle toiminnalle.

Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2016

Merkitään selonteko tiedoksi. Viime vuonna ilmanlaatu oli melko hyvä seudulla. Ilmansaasteiden merkittävimmät päästölähteet ovat autoliikenne, tulisijojen käyttö ja energiantuotanto. Espoossa ilmanlaatua seurataan pysyvästi Leppävaarassa ja Luukissa, lisäksi viime vuonna oli siirrettävä mittausasema Lintuvaarassa pientaloalueella (puun pienpoltto tulisijoissa).

Ympäristölautakunnan koulutus

Kuntaliitto ja FCG kouluttavat ympäristölautakuntia, lisäksi järjestetään perehdytyksiä syksyn mittaan ennen kokouksia.

Lausuntoja, päätöksiä ja kirjelmiä

Saamme tiedoksi ison nipun ympäristökeskuksen lausuntoja, viranhaltijapäätöksiä sekä ympäristökeskukselle tai lautakunnalle tiedoksi tulleita päätöksiä tai kirjelmiä. Yke on lausunut mm. tiesuunnitelmasta Kehä I Kalevalantie – Turunväylä (VT 1). Yke on huolissaan mm. hulevesien ja tulvien vaikutuksista Laajalahden Natura-alueeseen.

Yhtenä nostona myös tiedoksi tulleista asioista, että Vaasan hallinto-oikeus on antanut päätöksen Iso-Huopalahden kaatopaikan kunnostamista koskevasta ympäristöluvasta. Lupa pysyi, muutama lupamääräys tuli lisää. Paljon myös putsataan pilaantuneita maita, kun rakennetaan kiivaasti eri puolilla kaupunkia.