Espoon Vihreät on järjestänyt kuntavaalien alla Espoo puhuu -tilaisuuksien sarjan. Tilaisuuksien teemat vaihtelevat ja ne pohjautuvat Espoon Vihreiden vaaliohjelmaan. Olin mukana keskustelussa 17.5. kun aiheena olivat ympäristö, lähiluonto ja hiilineutraalius. Keskustelua vetivät kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Tiina Elo ja ehdokkaana oleva ympäristöasiantuntija Auli Elolahti. Kanssani keskustelemassa olivat myös ehdokaskollegat Markus Hotakainen, Meri Löyttyniemi, Peppi Seppälä ja Ville Tulkki.

Keskustelimme tilaisuudessa mm. siitä, miten Espoota pitäisi suunnitella, että kaupunki olisi ilmastokestävä. Toin esille sen, että ilmasto on jo lämmennyt Suomessa noin asteen verran. Se tarkoittaa sitä, että ilmastonmuutokseen tulee varautua ja pyrkiä sopeutumaan jo nyt. Tämä tarkoittaa esimerkiksi erilaisiin sään ääri-ilmiöihin varautumista, sillä ne tulevat yleistymään ilmastonmuutoksen edetessä. On tärkeää, että meillä on kaupunkiympäristössä puita ja kasvillisuutta, sillä ne tuovat sekä varjostusta että auttavat esimerkiksi huleveden hallinnassa.

Kasvillisuus on tärkeää myös luonnon monimuotoisuuden edistämisessä kaupunkiympäristössä. Lähimetsien, viheralueiden ja istutusten lisäksi kaupunkiympäristöön kannattaa tuoda mm. viherkattoja ja viherseiniä, jotka paitsi auttavat huleveden hallinnassa, voivat lisätä luonnon ja lajien monimuotoisuutta. On tärkeää, että Espoossa pidetään huolta nykyisestä monimuotoisuudesta, esimerkiksi ekologisista yhteyksistä ja arvokkaista luontokohteista. Vastikään valmistuneessa Luonnonsuojelun toimenpiteet -hankkeen selvityksissä luontoarvoiltaan arvokkaita ja suojelun arvoisia kohteita löytyi myös jopa tiiviistä Suur-Leppävaarasta ja muutenkin eri puolilta Espoota. Näistä täytyy pitää huolta jatkossakin.

Keskustelimme myös asukkaiden osallistumisesta ja kannustamisesta sekä ilmastotekoihin että luonnon monimuotoisuuden lisäämiseen. Nyt on ollut meneillään oikea buumi lähiluonnossa liikkumisessa ja omaa luontosuhdetta on vahvistettu monin keinoin. Hyönteishotelleja ja linnunpönttöjä on rakennettu sekä viljelty parvekkeilla ja kaupunkiviljelyksillä. Vieraslajeja on poistettu talkoovoimin samoin kuin roskia kerätty lähiympäristöstä. Itse tekeminen on mielekästä, ja kaupungissa pitää olla tilaa ja mahdollisuuksia asukkaiden omalle toiminnnalle ja osallistumiselle sekä luovuudelle.

Koko keskustelun voi katsoa Espoon Vihreiden YouTube-kanavalta ja alla on suora linkki tallenteeseen.