Hyvää ympäristöä ja ilmastotekoja.

Minulle Espoo on kotikaupunki, jossa jokaisesta pidetään huolta ja jonka asukkailla on hyvät mahdollisuudet hyvinvointiin ja turvalliseen, ympäristöystävälliseen elämään.

Ympäristön tilan parantaminen ja ilmastonmuutoksen hillitseminen lähtevät arkisista asioista – esimerkiksi energiansäästöstä, kestävästä kulutuksesta, kierrätyksestä ja joukkoliikenteen käyttämisestä. Jotta näiden asioiden ja valintojen tekeminen olisi helppoa ja luontevaa, pitää puitteiden olla kunnossa. Siinä kaupungin toiminnalla ja päätöksillä on iso rooli.

Kaupungin omissa kiinteistöissä tulee hyödyntää ja ottaa laajasti käyttöön uusiutuvaa energiaa, kuten aurinkoenergiaa tai maalämpöä. Kaukolämmityksessä tulee luopua kivihiilestä, ja Fortumin tulee toteuttaa suunnitelmansa hiilineutraalin kaukolämmön tuottamiseksi.

Lähiluontoa ja -virkistysalueita tulee vaalia. Kaupungissakin voi olla myös luonnontilaisia alueita. Kaupunkiviljelyyn tulee kannustaa ja tarjota sille puitteet. Jätteen määrää tulee voida vähentää, sekä syntyneet jätteet lajitella ja kierrättää hyvin.

Yhdenvertaisuutta ja huolenpitoa.

On todella tärkeää, että ympärillä on apuja saatavilla ja verkostoja joihin nojata. Mielestäni kaupungin tulee toimia tasavertaisesti ja tasa-arvoa kunnioittaen ja huolehtia erityisesti heikoimmissa asemissa olevista. Eriarvoistumista ja syrjäytymistä tulee torjua ja ongelmia ennaltaehkäistä. Palveluissa on panostettava ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tukeen, ja niiden on oltava helposti saavutettavissa.

Espoon kaupungin tulee toimia esimerkkinä asukkaille, yrityksille ja muille kaupungeille ympäristöasioiden huomioimisessa, sekä toimia ympäristövastuullisesti. Päätöksissä, kuten hankinnoissa, tulee ottaa ilmasto- ja ympäristönäkökulma sekä sosiaalinen vastuu huomioon.

Kaupunginvaltuustossa käsitellään asioita, jotka koskevat meidän kaikkien arkea. On tärkeää, että niistä päättämässä on tavallisia, kotikaupungistaan välittäviä ja arjen haasteita ymmärtäviä ihmisiä.

Puhekupla jossa lukee, että olen nuorten puolella.